Informace o odstoupení/zrušení

/
Informace o odstoupení/zrušení

(na základě přílohy 1 nařízení vlády 45/2014 (II. 26.))

Práva a povinnosti obsažené v tomto oběžníku se na vás vztahují, pokud jste uzavřeli smlouvu s firmou uvedenou v tomto oběžníku jako spotřebitel. Spotřebitel je fyzická osoba jednající mimo rámec svého povolání, samostatné výdělečné činnosti nebo podnikání ve smyslu § 52 odst. 4 občanského zákoníku a § 2 odst. 2 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele č. 250 /2007.

 

Právo na odstoupení / zrušení

Máte právo odstoupit od smlouvy uzavřené mezi námi – objednávkou na našich webových stránkách – bez udání důvodu do 14 dnů.

Lhůta pro odstoupení / zrušení uplyne 14 dní ode dne, kdy vy nebo třetí strana jiná než vámi určený přepravce převezme výrobek.

Přejete-li uplatnit své právo na odstoupení / ukončení, jste povinen (poštou nebo elektronickou poštou)zaslat jasné prohlášení o svém úmyslu odstoupit / ukončit na následující adresu:

Poštovní adresa:     DIVAS Natura Kft., H-1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125.

e-mailová adresa:     hello@siren7.cz

telefonní číslo: +421 907 465 483

K tomuto účelu můžete také použít vzorové prohlášení o odstoupení / ukončení připojené k tomuto oběžníku.

Právo na odstoupení / zrušení uplatníte ve stanovené lhůtě, pokud odešlete oznámení o odstoupení / zrušení před uplynutím výše uvedené lhůty.

Právní účinky odstoupení / ukončení

Odstoupíte-li o mezi námi vzniklé smlouvy, vrátíme vám kupní cenu, kterou jste zaplatili za veškeré protiplnění, včetně nákladů na dopravu, okamžitě, nejpozději však do 14 dnů ode dne vašeho prohlášení o odstoupení a vrácení výrobku.

Při vrácení peněz použijeme stejnou platební metodu jako původní platební metodu, pokud výslovně nesouhlasíte s použitím jiné platební metody; v důsledku použití této metody vrácení peněz vám nevzniknou žádné další náklady.

Můžeme zadržet vrácení peněz, dokud neobdržíme výrobek zpět nebo dokud nepotvrdíte, že jste jej vrátili: je třeba vzít v úvahu dřívější ze dvou dat.

Výrobek jste nám povinen vrátit nebo předat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne oznámení o vašem odstoupení. Lhůta se považuje za splněnou, pokud odešlete produkt před 14denní lhůtou. Přímé náklady na vrácení výrobku ponesete vy.

Odpovědnost za znehodnocení výrobku nesete pouze v případě, že k němu došlo v důsledku použití nad rámec toho, co je nutné k určení povahy, vlastností a funkce výrobku.

V Budapest,  10.08.2021

Divas Natura Kft.

Start typing and press Enter to search

Nákupní košík

Žádné produkty v košíku.